00:00 / --:--

Bánh mỳ 50k một chục đã có phiên bản hai rồi mọi người nhé, cười không nhặt được mồm luôn, đầu gấu xăm trổ đầy mình mà chị sợ à?. Chị đã rát tỉnh, láo với chị này, ăn nguyên vài cái vả vào mặt, xem đã thế không biết, đúng là “xui trẻ con ăn cứt gà thát”

Lượt xem: 26080