00:00 / --:--

Ai cảm thấy người trên cùng sẽ đâp đầu lên nền không. Thấy nể người dưới cùng, có đến 20 người đứng lên người nó mà nó chịu được siêu nhân rồi, mỗi người sơ sơ cũng 50 kg x 20 =1 tấn thịt vậy mà vẫn đứng được.

Lượt xem: 1584