00:00 / --:--

Hôm nay, 27/6, đã trục vớt được hộp đen máy bay Casa-212, số hiệu 8983, và tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên phi hành đoàn.
Thông tin từ Sở chỉ huy thực địa khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, do Trung tướng Phạm Ngọc Minh, Chuẩn đô đốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam điều hành cho biết đã trục vớt được hộp đen máy bay Casa-212, số hiệu 8983, và tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên phi hành đoàn.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức, Clip nổi bật trang chủ


Từ khóa:


Phát hành:

14:05 28/06/2016  

Độ dài:

0:55
Lượt xem: 578