00:00 / --:--

Lúc bão số 10 đang diễn biến phức tạp, hàng nghìn người dân ở Hà Tĩnh tự ý bỏ nơi trú tránh bắt xe về nhà, dù chính quyền ngăn cản.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:


Phát hành:

08:58 16/09/2017  

Độ dài:

01:55
Lượt xem: 306