00:00 / --:--

Tập 3 Sao đại chiến chứng kiến sự lên ngôi của team Miu Lê – OnlyC và sự xuống hạng nhanh chóng của team Song Dương.

Nguồn: docbao >>>

Chuyên mục:

Giải Trí, Nhạc


Từ khóa:


Phát hành:

10:53 02/12/2017  

Độ dài:

10:34
Lượt xem: 304