00:00 / --:--

1. Quách Tĩnh – Hoàng Dung (Anh hùng xạ điêu, Thần Điêu đại hiệp)
2. Dương Quá – Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp)
3. Vô Nhai Tử – Lý Thu Thủy (Thiên long bát bộ)
4. Chu Bá Thông – Anh Cô (Anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ)
5. Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh (Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp)

Chuyên mục:

Giải Trí, Phim


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:32 26/12/2015  

Độ dài:

3:51
Lượt xem: 4313