00:00 / --:--

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu thu nhập và thông tin sức khỏe của người dân Mỹ trong 2 giai đoạn 1976 – 1980 và 2009 – 2014.

Kết quả cho thấy cả thu nhập lẫn mức độ stress hiện tại của người Mỹ cao hơn so với 4 thập niên trước. Người có thu nhập cao cũng thường ít căng thẳng và có thể chất khỏe mạnh hơn so với người có thu nhập thấp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người Mỹ thường không biết rằng mình có sức khỏe tốt.

Chuyên mục:

Mẹo Vặt, Sức Khỏe

Phát hành:

09:53 21/12/2016  

Độ dài:

0:32
Lượt xem: 470