00:00 / --:--

Thiếu nữ Anh mới qua đời vì ung thư đã làm nên lịch sử khi thắng kiện để được phép đông lạnh toàn bộ cơ thể chờ cơ hội được hồi sinh.

Chuyên mục:

Tin tức, Công nghệ


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

08:54 21/11/2016  

Độ dài:

0:49
Lượt xem: 25701