00:00 / --:--

Thanh niên cứng xem phim XXX trên lớp trong khi quên cắm tai nghe. Nghi án diễn, kiểu như 3 thằng (thằng vai chính, 2 thằng quay phim) nó hợp tác thử phản ứng mọi người chẳng hạn. Chứ gì đâu mà quay sẵn 2-3 góc, thời điểm bắt đầu quay …

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

08:39 22/03/2016  

Độ dài:

0:30
Lượt xem: 1634