00:00 / --:--

Là khách mời trong chương trình Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Thanh Bạch đã hơn 2 lần độc thoại trên sân khấu để chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng đã thay đổi con người anh.

Chuyên mục:

Tin tức, Bốn phương, Clip nổi bật trang chủ


Từ khóa:


Phát hành:

15:33 02/01/2018  

Độ dài:

05:16
Lượt xem: 453