Trung Quốc giới thiệu tàu điện được cung cấp nhiên liệu bằng hydro đầu tiên trên thế giới.

Chuyên mục:

Công nghệ

Phát hành:

07:17 23/03/2015  

Độ dài:

/wp-content/uploads/2015/03/tau-dien-chay-bang-hydro-cua-trung-quoc-1426903482.png
Lượt xem: 350