00:00 / --:--

Bằng tình yêu thương và tấm lòng bao dung của một người mẹ, người giáo viên đã cảm hóa được những học trò cá biệt dù có lúc các em từng khiến cô đau lòng và tổn thương.

Chuyên mục:

Kỹ Năng Sống


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

09:01 17/11/2015  

Độ dài:

6:59
Lượt xem: 3004