00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Wheel Of Expensive Vase Crash. Chết cườin với cái bếnh xe đang quay mà chạy đi luôn vậy thì làm sao được. Chỉ có ở just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:50 12/05/2015  

Độ dài:

1:28
Lượt xem: 256