Từ khoá:

Vườn quốc gia

00:00 / --:--

Dòng xe lưu thông trên mạch đường chính trong vườn quốc gia Kruger (Nam Phi) dừng lại chờ chú trăn khủng dài khoảng 5,5 mét thong thả trườn qua và mất hút vào một ổ gà giữa đường.

Chuyên mục:

Tin tức, Thế giới


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

09:50 05/08/2016  

Độ dài:

1:22
Lượt xem: 659
Từ khóa:   

Vườn quốc gia