00:00 / --:--

Từ ngày 6/9 – 8/9 tại Hà Nội, Uỷ ban kiểm tra TW đã họp kỳ thứ 6. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TW chủ trì kỳ họp.

Lượt xem: 454