00:00 / --:--

Công trường nguy hiểm quá – Unsafe Construction Environment. Tự nhiên nó đổ đến rầm cái như vậy ai mà chẳng sợ cơ chứ, không may vào đầu cái thì xong

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:21 29/04/2015  

Độ dài:

1:16
Lượt xem: 342