00:00 / --:--

Just for laughs – Unbreakable glasses Prank. Nước này nước gì mà giỏi vậy kính đập nát tươm vậy rồi mà nhúng vào lấy ra vẫn còn cái kinh nguyên vẹn

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:58 08/09/2015  

Độ dài:

1:30
Lượt xem: 396
Từ khóa:   

Unbreakable glasses Prank!