00:00 / --:--

Chỉ là đùa chút thôi – Truck Contortionist Prank. Cứu cứu tôi với bị mắc kẹt rồi, nâng lên hộ tôi. Chết cười với những tình huống hài tại just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:26 29/04/2015  

Độ dài:

1:16
Lượt xem: 442
Từ khóa:   

Truck Contortionist Prank