00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Tricked Golf Ball Prank. Trái bóng bị điều khiển vậy rồi thì chơi gì nữa, Muốn vào là vào muốn ra là sẽ không vào. Chỉ có thể là just for laughs – đùa chút thôi

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

09:12 08/06/2015  

Độ dài:

1:12
Lượt xem: 404
Từ khóa:   

Tricked Golf Ball Prank