Từ khoá:

Thói Đời

00:00 / --:--

Hài Trường Giang – Thói Đời – Trường Giang, Tuyền Mập, Thảo Mập

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , , , , ,

Phát hành:

09:25 15/04/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 309
Từ khóa:   

Thói Đời

Báo cáo của Deutsche Bank thống kê tổng cộng 47 thành phố trên thế giới với tiêu chuẩn là căn hộ hai phòng ngủ nhưng không nêu rõ diện tích. Theo đó, 3 thành phố đắt đỏ nhất để thuê căn hộ lần lượt là: San Francisco, Hong Kong và New York. Trong khi đó, […]