Từ khoá:

tên thuốc

00:00 / --:--

Bạn biết không, mỗi loại thuốc đều có ít nhất là 3 tên: tên hóa học, tên gọi chung và tên nhãn hiệu. Thường thì tên thuốc được gọi khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Tên thuốc thường được đặt dựa vào những thành phần hóa học có trong loại thuốc đó hoặc đôi khi được đặt theo những tác dụng của thuốc. Do vậy, tên thuốc thường rất dài và khó nhớ.

Chuyên mục:

Tin tức, Công nghệ


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

09:32 07/11/2015  

Độ dài:

4:49
Lượt xem: 609
Từ khóa:   

tên thuốc