00:00 / --:--

Không nhìn thấy bóng dáng trâu mẹ, sư tử bèn lăm le lại gần nghé con, ai ngờ trâu rừng từ đâu phi tới như một cơn lốc, dọa chúa tể sơn lâm sợ chạy té khói.

Chuyên mục:

Tin tức, Bốn phương


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

15:06 28/06/2016  

Độ dài:

1:35
Lượt xem: 1575