Từ khoá:

Stain Remover Fail

00:00 / --:--

Chỉ là đùa chút thôi – Stain Remover Fail. Xem quảng cáo là một đường còn làm có được như vậy hay không lại là một đường. Bị lừa đau thật ông kia lau cái sạch mình lau mãi không sạch

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:38 08/07/2015  

Độ dài:

1:40
Lượt xem: 395
Từ khóa:   

Stain Remover Fail