00:00 / --:--

Chán ông cảnh sát luôn – Shortsighted Police Officer Gag. Cảnh sát mà thế này thì trộm quá thích luôn. Nhưng mà chỉ là đùa chút thôi thật sao vậy được

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:55 13/05/2015  

Độ dài:

1:47
Lượt xem: 407