Từ khoá:

Shortsighted Cop

00:00 / --:--

Khi cảnh sát bị cận – Shortsighted Cop. Ai bị cận thị cũng khổ cả, có kính đeo nhìn còn đang khó chứ đường này cận nặng mà lại còn không có kính nhà cho

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:46 06/10/2015  

Độ dài:

1:31
Lượt xem: 426
Từ khóa:   

Shortsighted Cop