00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Runaway Seeing Eye Dog Prank. Khổ thân ông cụ quá không thấy đường đem theo con chó để nó dẫn đường ái ngờ nó cũng chạy đi mất

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , , , , , , , ,

Phát hành:

08:27 09/06/2015  

Độ dài:

1:31
Lượt xem: 793