00:00 / --:--

Just for laughs – Remote Control Wheel chair. Mấy vị khách ác thật cầm điều khiển bấm xe ông cụ chạy loạn cả lên :p. Chỉ có thể là just foa laughs – đùa chút thôi.

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

09:30 15/08/2015  

Độ dài:

1:14
Lượt xem: 400
Từ khóa:   

Remote Control Wheel chair