00:00 / --:--

Just for laughs – Radioactive Victims Prank. Troll nhau gì mà cứ đi tới đâu là còi báo động nó kêu tới đó cứ như ăn trộm vậy. Chỉ có thể là đùa chút thôi

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:12 12/08/2015  

Độ dài:

1:40
Lượt xem: 346
Từ khóa:   

Radioactive Victims Prank