00:00 / --:--

Khi chúng ta không uống nước hoặc ngừng uống nước, điều gì sẽ xảy ra bên trong cơ thể của bạn ?

Chuyên mục:

Sức Khỏe


Từ khóa:

,

Phát hành:

09:23 18/11/2015  

Độ dài:

3:03
Lượt xem: 603
Từ khóa:   

ngừng uống nước