Từ khoá:

ngập mặn

00:00 / --:--

Đê biển Gò Công Đông (Tiền Giang) có những đoạn rất xung yếu cần kè chắn sóng khẩn cấp để bảo vệ trên 300.000 hộ dân và 50.000 ha dự án vùng ngọt hóa Gò Công.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:

, , , , ,

Phát hành:

11:36 30/10/2015  

Độ dài:

13:00
Lượt xem: 472
Từ khóa:   

ngập mặn