00:00 / --:--

Just for laughs – Microphone hairpiece prank! Nhân viên thế này cần sa thải ngay troll người tới vậy là cùng chứ đang ghi hình mà lột cả tóc giả của người ta

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

08:50 02/12/2015  

Độ dài:

1:24
Lượt xem: 680