00:00 / --:--

Những năm tháng mới mới vào nghề, Thành Long từng đóng vai phản diện trong phim ”Long tranh hổ đấu” (1973) và bị Lý Tiểu Long đánh tơi tả.

Chuyên mục:

Phim


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

11:09 29/08/2015  

Độ dài:

1:08
Lượt xem: 2901
Từ khóa:   

Long tranh hổ đấu