Từ khoá:

Hold The Bowl Prank

00:00 / --:--

Troll nhau ác thật giữ thế này mỏi tay chết. Nhờ người người khác giữ hộ mà lúc về không ra mã gỡ xuống bắt người ta giữ mình thì ngồi ăn. Chỉ có thể là đùa chút thôi

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

12:45 11/06/2015  

Độ dài:

1:10
Lượt xem: 383
Từ khóa:   

Hold The Bowl Prank