Từ khoá:

Giải Hạn

00:00 / --:--

Giáo lý nhà Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải hạn; theo Kinh Phật, không có vị thần thánh nào gây vận hạn cho con người, tất cả là do con người tạo ra, “gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:


Phát hành:

09:58 06/02/2017  

Độ dài:

3:01
Lượt xem: 771
Từ khóa:   

Giải Hạn