00:00 / --:--

Tiền có thể mua được biệt thự nhưng không mua được gia đình, tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, tiền có thể mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe……. Bạn thấy đấy tiền không là gì cả chỉ đem lại đau khổ cho bạn vì vậy bạn thấy đấy hãy đưa hết tiền cho tôi tôi chịu sự đau khổ đó cho bạn.

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

11:33 15/04/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 1086
Từ khóa:   

Giá Trị Đồng Tiền