00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Frozen Information Booth Helper. Nhân viên quán gì mà ngồi lấy thông tin khách cứ đọc thông tin là lại như bị đóng băng là sao ?

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:02 06/05/2015  

Độ dài:

1:38
Lượt xem: 343