00:00 / --:--

‘Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết với Chính phủ liên quan đến vụ cá chết, không tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Việt Nam’, Chủ tịch Hội đồng quản Trị Formosa Hà Tĩnh nói.

Lượt xem: 400