00:00 / --:--

Dùng chổi quét cho rau rách như sâu ăn để dễ bán! vì giờ rau mà non người ta không dám ăn… nên là bây giờ phải quét … để giả… sâu ăn…

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức, Clip nổi bật trang chủ


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

14:55 04/05/2016  

Độ dài:

0:36
Lượt xem: 1122
Từ khóa:   

dùng chổi quét rau