00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Doggy Prank: Peeing Fire Hydrant. Ôi cái trụ nước cứu hỏa này biết phun nước luôn, đến với just for laughs để có những giây phút thu gainr thoải mái nhất

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

16:41 22/05/2015  

Độ dài:

1:08
Lượt xem: 379