Nặng thì chỉ trích chửi bới, nhẹ nhàng thì gửi tâm thư nhường chồng…là điều mà chị em bây giờ đánh ghen trên facebook.

Chuyên mục:

Clip Tổng Hợp


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

10:41 12/09/2016  

Độ dài:

3:54
Lượt xem: 1647
Từ khóa:   

đánh ghen mới nhất