00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Confusing Condiments Ketchup Mustard Relish. Gia vị kiểu gì mà khó hiểu vậy, mùi lẫn lộn hết à như vậy thì ai ăn được cơ chứ

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:45 07/10/2015  

Độ dài:

1:15
Lượt xem: 450