Từ khoá:

Coke Machine Barman

00:00 / --:--

Đây là máy bán nước tự động sao – Coke Machine Barman. Chết cười với cái máy bán nước tự động này, làm vậy thì ai mà không bất ngờ cho được cơ chứ

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:18 21/05/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 243
Từ khóa:   

Coke Machine Barman