00:00 / --:--

Trước những động thái và yêu sách ngang ngược của Thực dân Pháp, ngày 18 và 19/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đề ra đường lối, quyết định cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 20 giờ ngày 19/12/1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức, Clip nổi bật trang chủ


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

10:51 19/12/2016  

Độ dài:

1:23
Lượt xem: 191