00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Car boost gone horribly wrong ! Chập điện ở capo xe mà người ở trong bị giật còn mỗi xương nhìn ghê quá đi. Chỉ có thể là just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:23 06/10/2015  

Độ dài:

1:55
Lượt xem: 440