Từ khoá:

Cách ly

00:00 / --:--

Sau khi về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, con khổng tước được cách ly chăm sóc đặc biệt trước khi cho nhập đàn cùng những loài công khác. Dù được cung cấp nhiều loại thức ăn nhưng chú chim này chưa chịu ăn.

Chuyên mục:

Tin tức, Bốn phương


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

08:40 29/10/2016  

Độ dài:

0:52
Lượt xem: 534
Từ khóa:   

Cách ly