00:00 / --:--

Just for laughs – Bombs VS Nail Filer Prank. Không hiểu nổi cảnh sát nữa kiểm tra thấy bom mà không bắt, có mỗi cái giỏ móng tay thì lại kêu là vũ khí

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:45 10/07/2015  

Độ dài:

1:47
Lượt xem: 616
Từ khóa:   

Bombs VS Nail Filer Prank