00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Blind Orange Juice Tasters Gag. Thử nước cam sao phải bịt mắt nhỉ, hóa ra ý đồ là như vậy, không thấy gì luôn. Lại bị người ta đùa rồi :))

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:24 07/05/2015  

Độ dài:

1:19
Lượt xem: 365