00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Blind Man Lottery Winner. Sao lại đi lừa gạt một người mù cơ chứ, chỉ là đùa chút thôi một cách hay để thử lòng tham của con người

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

07:48 29/05/2015  

Độ dài:

1:22
Lượt xem: 375
Từ khóa:   

Blind Man Lottery Winner