Từ khoá:

bể bơi công viên

00:00 / --:--

Đang tắm ở bể bơi công viên thì có ngay một nhóm người đến báo là họ đang đi bắt rắn xung quanh đây, rồi tự nhiên ở đâu ra có con rắn rơi vào người bạn sợ hú hồn. Nếu là bạn lúc đó cảm giác bạn sẽ như thế nào ?

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

14:21 22/04/2015  

Độ dài:

1:01
Lượt xem: 639
Từ khóa:   

bể bơi công viên