00:00 / --:--

Ném vậy mà cũng vỡ được cửa – Basketball Through Window Prank. Không biết gì trong nhà nèm tù mù vào mà cũng vỡ được cửa kính

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:35 12/11/2015  

Độ dài:

1:03
Lượt xem: 412